czwartek, 25 września, godz. 18.00 - otwarcie wystawy Joanny Imielskiej pt. Wnętrze miasta

Joanna Imielska ur. 16 XI 1962 w Bydgoszczy. W latach 1983-1988 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w pracowni prof.. Izabeli Gutowskiej. W latach1090- 91 i 1997 była stypendystką MKiSz. Od 1989 roku pracuje w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych początkowo, obecnie jest dziekanem wydziału. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest autorką trzydziestu wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych.

Joanna Imielska, Wnętrze miasta, 1998
Joanna Imielska, Wnętrze miasta, 1998
 

(...) Prace Joanny Imielskiej określa solidna kompozycja oparta na wręcz chirurgicznych podziałach płótna, które łagodzi zewnętrzna powłoka ornamentu i znaku. Prymat konstrukcji uwidacznia się w kompozycjach wieloczęściowych, gdzie podział na „kartony" pełni role porządkującą, a równowaga wynika z ekstremalnych kontrastów wewnątrz fragmentu. Obraz scala malowana bordiura-rama. Joanna Imielska zachowuje w malarstwie i rysunku temperament ikonopisa dbałego o kontur i linie. Nie szuka lini w perspektywie, ale w wolumenie przedmiotów. Malowanie zastepuje pisaniem obrazu, układa „tabele" z nieco naiwnych znaków naczynia, ptaka, rośliny. Uzupełnia je spiralą. Meandrem, trójkątem i kwadratem. Szuka pierwotnego znaku rzeczy i pojęć. Impulsem powstania tego alfabetu były obrazkowe pisma z Ameryki południowej. (...)Wewnętrzna jasność kompozycji wyraża być może idee veritas i aeternitas. Trójkat staje się symbolem poznania, zaznaczone w nim błękitna linia kierunki obrazują związki świata i kosmosu. Dla Joanny Imielskiej ważna stała się przestrzeń absolutna, matematyczna co pozwala szukać egzegezy cyklu w pitagorejskiej mierze i liczbie, lub arystotelicko - tomistycznym zagadnieniu eurytmii i harmonii. (...)

 

Ewa Urbańska