czwartek, 28 sierpnia, godz. 18.00 - spotkanie poetyckie z Robertem Mielhorskim pt. „Pozwólmy przemijać światu"

Robert Mielhorski ur. 1967; poeta, krytyk, historyk literatury; pracownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Debiutował w prasie w roku 1989. Współtworzył „Kwartalnik Artystyczny". Opublikował pięć zbiorów poetyckich (ostatni, Kartka z Lisbony, w roku 2003), książkę prozatorską Rozpadlina oraz tom krytycznoliteracki Na własny rachunek. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu. Wiersze publikował m. in. w „Twórczości", „NaGłosie", „Nowym Nurcie", „Sycynie", „Toposie", „Kresach", „Wyspie", „Studium"...; były współpracownik „PAL-u" i „Frazy", obecnie „Nowej Okolicy Poetów". Stypendysta m. in. Ministra Kultury. Wiersze publikował w antologiach „Macie swoich poetów", „Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006", „Antologia nowej poezji polskiej".