czwartek, 7 sierpnia, godz. 18.00 - spotkanie poetyckie z Jarosławem Jakubowskim, pt. „Czas skadrowany"

 

Jarosław Jakubowski ur. 6 marca 1974 w Bydgoszczy. Kończył politologię na Uniwersytecie Gdańskim. Poeta, prozaik, dziennikarz, krytyk literacki. Autor książek poetyckich: Wada wymowy, Kamyki, Marta, Wyznania ulicznego sprzedawcy owoców, Wszyscy obecni, Pseudo, Ojcostych.

Współpracuje z sopockim Toposem. Publikuje także we Frondzie. Zdobywca nagród i wyróżnień w licznych konkursach literackich. Omówienie jego twórczości znalazło się w książce Karola Maliszewskiego Rozproszone głosy. Notatki krytyka (2006). Mieszka w Koronowie z żoną Anią i dziećmi Olafem i Zofią.

 

(...) Podmiot liryczny w utworach Jarosława Jakubowskiego odrywając się od wspomnień, spogląda w bliżej nieokreśloną „dal". Prawdziwe dla niego jest to, co pozostaje okryte aurą tajemnicy. „Istotne jest to, czego nie osiągniesz nigdy" - stwierdza autor. Nasz wysiłek w rozszyfrowaniu znaków Transcendencji jest daremny. Myśli, wrażenia i przeczucia ujęte w słowa, zdania i obrazy tracą swą wartość jak zepsute wino. Tam, gdzie nic się nie zaczyna ani/ nic się nie kończy, objawia się prawdziwa istota rzeczy. Stan wyczekiwania graniczący z apatią staje się ekwiwalentem twórczych poszukiwań. Skryty bezpiecznie w swojej duchowej samotni, bohater wierszy Jakubowskiego czasem tylko wychyla głowę ponad powierzchnię mętnych wód i widzi jasno Coś, czego nigdy, w każdym razie głośno, nie nazwie. Dostrzegany w tych krótkich chwilach olśnień „sens" napełnia bohatera nową siłą i pozwala na powrót zaszyć się w codzienności (Na szczęście jest taki rodzaj szczęścia, który karmi się niczym). Próby przekroczenia progu tajemnicy kończą się niepowodzeniem. (...) coś co chciałeś przed chwilą powiedzieć,/ teraz wydaje ci się bez wartości i mocy.(...)

Mateusz Soliński