piątek, 4 lipca, godz. 18.00 - otwarcie wystawy malarstwa Doroty Jajko-Sankowskiej „Peregrynacje"

Dorota Jajko-Sankowska ur. w 1968 roku w Brzozowie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom w 1993 roku w zakresie Grafiki - sitodruku w pracowni prof. Bogdana Przybylińskiego, aneks malarski w pracowni prof. Wojciecha Sadleya. W latach 1994 - 2004 zatrudniona jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie, prowadziła zajęcia w Pracowni Rysunku i Malarstwa. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.W latach 1996-99 pełniłam funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Olsztynie. Autorka 16 wystaw indywidualnych. Brała udział w wystawach zbiorowych.

* * *

...To trudne malarstwo o dużym rozmachu i intensywności, realizowane w dużych formatach przyciąga i intryguje. Sięga granicy pierwotnego znaku, śladu narzędzia, posądzenia o „dziecinne niechlujstwo". Sytuuje się na nieokreślonej Ziemi Niczyjej, strefie pośredniej między rysunkiem, grafiką i czystym malarstwem. Niepokoi ostrym, pozbawionym smaczków warsztatu stylem, ale i ogromnym, wewnętrznym napięciem. (...) Malarstwo Doroty Jajko-Sankowskiej, trudne w swej prostocie, złudnej łatwości „bazgrania" po płótnie i papierze jest odzwierciedleniem świata wewnętrznego zbudowanego z emocji, dramatu, intensywności odczuwania życia. Jest wyrazem temperamentu, w którym gwałtowność, może nawet chęć krzyku zostaje ujęta w karby kompozycji, przekształcona w obraz o porażającej prostocie. (...) To wielka sztuka tak ograniczać warsztat malarski by widza drażniła i szokowała oszczędność środków. Zmuszała go do zadawania pytań, o istotę malarstwa, o jego sprowadzenie do tego czym było na początku - pierwszą kreska, pierwszą plamą.

 

Ewa Urbańska