środa, 18 czerwca, godz. 18.00- otwarcie wystawy „Cierń kresowy" - Edwardowi Woyniłłowiczowi w 80. rocznicę śmierci 1847 - 1928

Będzie to wędrówka po okruchach pamięci - z Kresami w tle. Będzie to opowieść o człowieku, który trafił do Bydgoszczy tylko na chwilę, a przywiózł tu bagaż całego życia, w tym wspomnienia z dni chwały - z Mińska, Petersburga, Wilna, Nieświeża i z domu rodzinnego - z Sawicz. Będzie to opowieść o kimś, kogo sprowadziła nad Brdę bezsilna rozpacz i zwątpienie.

Edward Woyniłłowicz - wnuk Wańkowiczów i Moniuszków, potomek rodu ceniącego nade wszystko uczciwość i przywiązanie do ojczystej ziemi. Na Kresach - wyrocznia, hojny mecenas dla ubogiej młodzieży i fundator kościoła, honorowy gość cara Mikołaja II, członek Rady Państwa, prezes Mińskiego Towarzystwa Rolniczego itd. W Bydgoszczy - emigrant we własnym kraju, tułacz, skromny sąsiad z ulicy Zamoyskiego. I wielka podpora żyjących tu ludzi z Kresów. Dwa lata temu jego prochy, z cmentarza Starofarnego, na wniosek strony białoruskiej przeniesione zostały do Mińska, do kościoła pw. św. Symeona i Heleny, który w tam w 1910 r. ufundował.

Dlaczego chcemy o nim właśnie teraz opowiedzieć?

„Dobra myśl, dobry plon, choćby na razie nie plonowały, może kiedyś odgrzebane zostaną" - napisał Woyniłłowicz w swoich wspomnieniach. Teraz jest doskonała okazja, aby tę dobrą woyniłłowiczowską myśl, ten dobry plon w Bydgoszczy „odgrzebać". 16 czerwca 2008 r. - mija 80. rocznica Jego śmierci.

Czas przypomnieć tego, który przez dziesięciolecia był sumieniem Kresów. Wystawa to hołd i podziękowanie za strony nas, bydgoszczan, za to, że Edward Woyniłłowicz - Cierń Kresowy - choć przez chwilę - był z nami.

 

Gizela i Bogdan Chmielewscy