czwartek, 12 czerwca, godz. 18.00 - otwarcie wystawy grafiki i fotografii Jakuba Kaji pt. „Poszukiwanie". Wystawa odbędzie się w siedzibie Galerii Autorskiej przy ulicy Chocimskiej 5.

Jakub Kaja urodził się 1982 r. w Bydgoszczy. Absolwent Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych, kierunek malarstwo, specjalizacja grafika użytkowa. Dyplom ukończony u prof. Mieczysława Górowskiego (grafika projektowa) oraz prof. Krzysztofa Kiwerskiego (fotografia). Laureat kilku nagród wydziałowych między innymi za plakat na 750-lecie lokacji miasta Krakowa oraz grafiki z cyklu Ecce Homo. Autor kilku wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkunastu zbiorowych.

Fotografia jest dla mnie pierwszym i najskuteczniejszym medium, które pozwala przekazać chwilę - przeżycie, którego jesteśmy świadkami. Zdjęcie może być wstępem do rozważań na temat innej wypowiedzi artystycznej. Zapis fotograficzny pozwala dostrzec to, czego oko często nie jest w stanie wychwycić.

Nie jestem zwolennikiem zbędnych przetworzeń i odrealniania rzeczywistości, ponieważ uważam, że to, co widzimy i co nas otacza jest wystarczająco niesamowite i piękne, trzeba tylko to dostrzec. Bogactwo natury i człowieka w zbudowanym przez siebie otoczeniu są tematami nie dającymi się wyczerpać. Przetworzona fotografia zawsze jest mniej wiarygodna, a przez to sztuczna, co w moim przekonaniu mija się z autentycznością przekazu.

W grafikach (zaznaczam, że nie jest to fotografia) celowo poddaję obraz odróbce, tak by uzyskać monochromatyczność, a także dodatkową fakturę. Korzystam w dużej mierze z fotografii specjalnie przygotowanej na potrzeby grafik. Nie staram się sztucznie „podkręcać" samych zdjęć, a odrealniam je tylko w ściśle określonym celu. W wypadku cyklu grafik „Ecce Homo" skupiam się na poszukiwaniu ludzkiego wnętrza.

Jakub Kaja