1.04.2008r., godz. 18.00 - otwarcie wystawy fotografii Jerzego Zegarlińskiego „Oczy/wiście” (otwarcie wystawy nastąpi w dawnej siedzibie Galerii Autorskiej przy ulicy Chocimskiej 5).

Jerzy Zegarliński, ur. 1949 w Gliwicach, ukończył Uniwersytet Wrocławski z dyplomem archeologa. Uprawia fotografię kolorową. Szczególny okres aktywności twórczej przypadła na czas kilkuletniego pobytu (w II poł. lat 80.) w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem dwudziestu wystaw indywidualnych. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych. Od początku lat 90. współpracuje z Galerią Autorską. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Przeglądów Fotografii Bydgoskiej od 1995 roku. Prowadzi firmę impresaryjno-artystyczną „Zegart” zajmująca się organizacją wystaw.

***

Image
Wnętrze Galerii Autorskiej przy ul. Chocimskiej - fot. Jerzy Zegarliński

Dawna siedziba Galerii Autorskiej, przy ul. Chocimskiej 5, leży odłogiem i coraz głębszym undergroundem. Piwnicznej Izby nikt nie pożegnał, Piwniczną Izbę opuścili wszyscy. Marnieje. Ale do czasu. Do czasu wystawy „Oczy/wiście”. Oczy/wiście fotografii Jerzego Zegarlińskiego. Jak przed wiekami, 1-go kwietnia, godz. 18-ta.