Czwartek, 13 marca, godz. 18 – otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa Kuncy pt. „Ze wspólnego wnętrza – dobrze widziani”, część II.

Portretowani: Maryla Banach, Krystyna Bujak, Grzegorz Chojnacki, Barbara Chojnacka, Maria Chwastek, Dorota Czekała, Jacek Czekala, Ryszard Częstochowski, Paweł Domieracki, Henryk Dudziak, Alicja Dużyk, Magdalena Głodek, Maria Goldyszewicz, Dorota Jajko-Sankowska z córką, Agnieszka Kaja, Emanuel Kaja, Gracjan Kaja, Jakub Kaja, Lech Kaja, Danuta Kuraś, Joanna Lackner, Anna Lubaczewska, Mirella Makulska, Andrzej Maziec, Krzysztof Nowaczyk, Danuta Nowicka, Jarosław Sankowski, ks. Antoni Siemianowski, Jan Simiński, Barbara Solińska, Joachim Soliński, Małgorzata Solińska, Mateusz Soliński, Ewa Urbanek, Ewa Urbańska, Magdalena Wachowiak, Hanna Walenczykowska, Szczepan Warmijak, Wojciech Woźniak, Zbigniew Zdziebłowski.

* * *

Krzysztof Kunca ur. w 1962 r. Absolwent PLSP w Bydgoszczy. Studiował w ASP w Krakowie w latach 1982-1987 oraz w okresie 1989-1991 w pracowni Jerzego Nowosielskiego, uzyskując dyplom z zakresu malarstwa. W latach 1983-1984 był współzałożycielem i uczestnikiem twórczych działań neoromantycznej grupy malarskiej Książę Józef (Kraków). Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Swoje prace prezentuje głównie w Galerii Autorskiej w Bydgoszczy.

Krzysztof Kunca,  Partia szachów , olej na płótnie, 60x80cm, 2008r.
Krzysztof Kunca, Partia szachów , olej na płótnie, 60x80cm, 2008r.

* * *

Cykl portretowy Krzysztofa Kuncy to 38 prac prezentujących osoby, które od lat związane są z Galerią Autorską Jacka Solińskiego i Jana Kaji, a jednocześnie aktywnie współuczestniczą w życiu kulturalnym Bydgoszczy. Portrety powstawały „na gorąco" w trakcie godzinnych mniej więcej sesji i noszą w sobie specyficzny ślad szybkiej malarskiej notacji. Mimo że autor dystansuje się od wszelkich estetycznych kwalifikacji i przyznaje, że o charakterze prac zadecydowały raczej względy obiektywne (powierzchowność modela, oświetlenie pracowni), wartości formalne obrazów: mocna, żywa kolorystyka, wyraziste kontrasty, dynamika i napięcia linii, uproszczenia i deformacje, wszystko to zbliża cykl Kuncy do tradycji ekspresjonistycznej czy fowistycznej, bo u bydgoskiego malarza forma jest przede wszystkim nośnikiem emocji, a przy tym szczerym i autentycznym świadectwem malarskiego widzenia i odczuwania rzeczywistości. Ale prezentowany tu zbiór ma wartość nie tylko z uwagi na jego jakości plastyczne i nie tylko jako przedstawienie indywidualnych osobowości; jest to bowiem również zbiorowy portret pewnej duchowej wspólnoty, zgrupowanej wokół wspólnych myśli i wartości, świadectwo miejsca i czasu, w których przyszło jej żyć i pracować.

Piotr Siemaszko

* * *

Twórczość Krzysztofa Kuncy jest emocjonalna. Żywiołowość określa tu stosunek malarza do rzeczywistości, a wnikliwość, z jaką autor obserwuje otoczenie, dowodzi estetycznej wrażliwości. Artysta działa pod wrażeniem chwili, mocno przeżywa kontakt z naturą, która jest dla niego stałym punktem odniesienia. Światło i kolor są dla Kuncy ważnymi impulsami, właśnie te elementy stanowią o sile działania kompozycji. Charakterystyczny rysunek, poddany lekkiej deformacji, wzmaga jeszcze ekspresję wyrazu.

Prezentowany na wystawie zbiór konterfektów zatytułowany „Ze wspólnego wnętrza - dobrze widziani" jest cyklem obrazów poświęconych osobom skupionym wokół Galerii Autorskiej. Portretowani to zarówno twórcy: malarze, fotograficy, poeci, dziennikarze, graficy, pisarze, aktorzy, jak i uczestnicy wystaw i spotkań. Artyści i goście - wszyscy współtworzą specyficzne środowisko zebrane w miejscu towarzyskich rozważań. Każda z uczestniczących osób, zachowując swoją odrębność, jest również cząstką organizmu; różnorodność spotykających się poglądów, spojrzeń i opinii stanowi tu cenny kapitał. Przenikające się obecności tworzą i wypełniają przestrzeń wspólnego rozumienia.

Krzysztof Kunca portretując tych, z którymi spotyka się w Galerii Autorskiej, ocalił swoje wrażenia o osobach i dał impuls do refleksji o czasie dla nas ważnym.

Jacek Soliński