piątek, 16 listopada 2007, godz.18
- Otwarcie wystawy malarstwa Michała Candera pt. Tchnienie światła

 

Image
Michał Cander, Ptactwa tłum niesforny III, olej na płótnie, 92×73 cm, 2002

MICHAŁ CANDER
Urodzony w roku 1963 w Grudziądzu. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk  Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1983-1988 studiował na Wydziale sztuk Pięknych UMK w Toruniu – specjalizacja z malarstwa w pracowni prof. Janusza  Kaczmarskiego. Studia ukończył z wyróżnieniem.
Zajmuje się malarstwem, grafiką wydawniczą i projektowaniem wnętrz. W latach 1989 i 1991 był stypendystą MK i S, a w 1990 Wojewody bydgoskiego.
Wiceprezes Zarządu Okręgu ZPAP w Bydgoszczy w latach 1990-1992.
Od roku 2005 członek zarządu Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego.
Autor 14 wystaw indywidualnych i uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace znajdują się w zbiorach Muzeum we Włocławku, Muzeum w Grudziądzu,BWA w Bydgoszczy, AMU Center w Kopenhadze oraz w wielu zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą (USA, Niemcy, Wlk. Brytania, Finlandia, Austria, Włochy, Francja, Japonia).


(…) prace Michała Candera są zapisem zarówno interesującej ewolucji artystycznej autora, świadectwem jego estetycznych preferencji i, co może najważniejsze, ilustracją jego malarskiej świadomości, świadomości mocno zakorzenionej w tradycji, a jednocześnie poszukującej nowych możliwości plastycznego wyrazu. Próba identyfikacji tych wpływów jest w przypadku malarstwa Candera zadaniem nietrudnym, ponieważ nie ukrywa on ani fascynacji geometryczną dyscypliną wczesnego renesansu (Piero delia Francesca), ani akademicką precyzją rysunku (Henryk Siemiradzki), ani malarzami kręgu monachijskiego (Aleksander Gierymski, Józef Brandt), ani też, poprzez specyficzne uwrażliwienie na kolor i akcentowanie gry światła, impresjonizmem. Interesujący jest tu już sam sposób obecności tych, tak przecież wielu i tak różnych, konwencji artystycznych. Mimo podziwu dla perfekcji dawnych mistrzów, mimo że Cander czasem powtarza lub cytuje ich konkretne prace, nigdy nie pozwala sobie na dosłowność. W swych realizacjach pozostawia zawsze ślad własnych przemyśleń, własny „charakter pisma", nieodmiennie wskazujący na twórczą postawę wobec tradycji. Jest tu ona bowiem traktowana nie tylko jako inwentarz artystycznych wzorów, ale też jako sposobność do rozważenia i rozwiązania określonych problemów plastycznych. W tym sensie twórczość Candera przypomina twórczy dialog, dialog, który nacechowany jest szacunkiem dla partnera, co skutkuje nie ograniczeniem, a wprost przeciwnie wyzwala wyobraźnię, uzmysławiając jednocześnie niezmiernie istotną rolę przeszłości, jako obszaru artystycznie żywego i inspirującego. (…)
Sztuka Michała Candera, jej wizualna intensywność i chciałoby się rzec, atrakcyjność, nie ma w sobie nic przypadkowego, jest efektem dokładności, rzetelności, dyscypliny, konsekwencją długiej, świadomej pracy, świadczącej o artystycznej dojrzałości i odpowiedzialności malarza.

Piotr Siemaszko