czwartek, 20 września 2007, godz.18
- Spotkanie poetyckie z Krzysztofem Szymoniakiem oraz promocja najnowszego tomu wierszy pt. „29 prac Szymona Słupnika

 

ImageKRZYSZTOF SZYMONIAK urodził się w 1953 roku w Kępnie, na południowym krańcu Wielkopolski. Pierwszych kilka lat życia spędził w Baranowie, koło Kępna. W roku 1968 ukończył kępińską Szkołę Podstawową numer 1. Rok później wyjechał z rodzicami do Gniezna, gdzie ukończył w roku 1973 II LO i gdzie mieszka do dzisiaj.

Absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Publikuje od roku 1977. Współzałożyciel, wraz z Krzysztofem Kuczkowskim, gnieźnieńskiej grupy poetyckiej „Drzewo”, która w latach 1978–1982 wydawała własnym sumptem almanach „Dopóki jesteśmy razem...”. Od 26 lat zaprzyjaźniony z bydgoską Galerią Autorską JK i JS. Od roku 1985 zawodowo związany z Poznaniem. Tam zarabia na życie najpierw jako dziennikarz miejscowej prasy (głównie w redakcji miesięcznika „Nurt” i „Głosu Wielkopolskiego”), a od siedmiu lat jako pracownik Uniwersytetu. Laureat poznańskiego „Medalu Młodej Sztuki” w roku 1988 za reportaże społeczne i literackie.

Obecnie nauczyciel akademicki. Studentów etnolingwistyki (w Instytucie Językoznawstwa UAM) uczy dziennikarstwa, prawa prasowego (z etyką dziennikarską) i wiedzy o mediach. Tego samego uczy przyszłych anglistów i germanistów w poznańskiej Wyższej Szkole Języków Obcych. Wśród swoich zainteresowań pozazawodowych wymienia antropologię kultury i słowa, filozofię przyrody i nauki (także logikę) oraz dzieje cywilizacji prekolumbijskich, Bliskiego Wschodu i Dalekiego Wschodu.

Opublikował niskonakładowe zbiorki wierszy: „Żony poetów” - 1985, „Oszustwo” - 1987, „Czarna rzeka” - 1990 oraz wspólnie z Krzysztofem Kuczkowskim tomik „Stado. Nasza mała metafizyka” (Sopot 1995). Jego wiersze trafiły do zbioru „Świadectwo obecności” (Ostrów Wielkopolski, 1996) i antologii poezji kontrkulturowej „Droga do Ashramu” (Bydgoszcz, 1998). Poza tym jest autorem zbioru wierszy pt. „Martwa natura z człowiekiem” (Kępno, 2001) i zbioru opowiadań pt. „Epizody” (Kępno, 2005). Jego poprzedni zbiór wierszy, także wydany w Galerii Autorskiej, nosi tytuł „Wszędzie, skąd wracałem” (Bydgoszcz, 2006).

29 prac Szymona Słupnika
29 prac Szymona Słupnika

(o możliwościach)

od lat nie ruszam się z miejsca
mapy wyrzuciłem i spaliłem
mosty mogę jednak odbywać
dalekie podróże mogę
podejmować wyprawy w głąb
siebie i na skraj wszechświata

zwietrzał już zapach kobiety
nie odróżniam krzyku przekupki
od jazgotu sroki mogę
jednak spokojnie kochać
rozpamiętywać cud tęsknoty
spełniać przysięgę wierności

odstawiłem księgi filozofów
a biblioteczną ciszę zamieniłem 
na ciszę granitu mogę jednak
rozeznać się w prawdach
i wartościach mogę milczeć
na każdy temat mogę pytać

zgiełk świata jest tylko szumem
bez adresu a potrzeby ciała
tylko formą postu i nadziei mogę
jednak trwać nasłuchując bicia
serca dokarmiając osy budujące
gniazdo w szczelinie kamienia

Krzysztof Szymoniak
z tomu „29 prac Szymona Słupnika