czwartek, 5 lipca 2007, godz.18
- Otwarcie wystawy obrazów Ryszarda Czajkowskiego
pt. 10 tysięcy kartek z podróży

Ryszard Czajkowski
ur. w 1953 r. Absolwent PLSP w Bydgoszczy. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1987 r. uzyskał dyplom z zakresu malarstwa w pracowni prof. Miecz-Wiśniewskiego. Od 1988 r. należy do ZPAP. Uprawia malarstwo i rysunek. Zajmuje się też fotografią i videoartem, realizując tematy pop-artowskie. Jest autorem 16 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych.

 Image

Rodowód twórczy Ryszarda Czajkowskiego wywodzi się z doświadczeń sztuki pop-artu. Fascynacja tym nurtem wpłynęła w znaczącym stopniu na kształt jego artystycznej osobowości. Plastyczny język, jakim opisuje rzeczywistość, został uformowany w wyniku zderzenia sztuki i reklamy. (…)Od wielu lat, poszukiwania malarza, zdają się koncentrować wokół fenomenu kultury masowej. Ryszard przyjął pozycję obserwatora, nie oceniającego czy wartościującego, znalazł się już poza obszarem emocji. Wszelkie zdarzenia związane z subkulturą skłonny jest widzieć raczej jako przejawy globalizacji współczesnego świata niż jako zwolennik zaangażowany po stronie, tej czy innej idei. Jeżeli jest w stanie fascynować się jakimiś wydarzeniami popkultury, to z pewnością tylko jako uważny widz, a nie bezpośredni uczestnik. (…)Z upływem czasu, dystans do szergu zjawisk życia publicznego Czajkowski zawarł w symbolice okien, wykorzystując je jako ramy do obrazów. Podzielił świat na ten przed i za oknami. Malarz pozostał „we wnętrzu” z wciąż powiększającą się liczbą okien. W ich ramach pojawiają się twarze sportretowanych osób. Przedstawione z różną dozą ekspresji sugerują, jak istotne dla autora ma znaczenie bezpośredni kontakt z drugą osobą. Spotkanie ma dla artysty znaczenie kluczowe – inspirujące. Sam twórca – wrażliwy i liryczny – pozostaje w ukryciu.

Jacek Soliński