Sławomir Kuczkowski ur. w 1965 r. w Gnieźnie, gdzie mieszka i pracuje. Poeta. Debiutował w 1993 r. w Toposie. Twórca Teatru Wizji Czerwona Główka, z którym realizuje działania przestrzenne o charakterze medytacji. Uczestnik działań kulturalnych Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Konfraternia Teatralna. Autor wielu audycji radiowych poświęconych kulturze emitowanych w lokalnej rozgłośni.


*  *  *
Jestem przekonany o hierarchiczności rzeczywistości w której żyję. Tzn. jest wysokość i jest niskość. Jest wzniosłość i poniżenie. Można wzlecieć na szczyty człowieczeństwa lub upaść w duchową nędze, w marność i błazenadę. Moja twórczość podlega tym samym antynomiom. Jest towarzyszką zmagań u kresu których nastąpi moje zbawienie bądź potępienie.

Chce pamiętać, że twórczość winna być aktywnością służebną wobec mojej drogi na duchowy szczyt. Winna stać się liną albo windą unoszącą mnie do samego nieba. Dlatego musi stać się moją modlitwą.

I jeszcze to. Chce twórczości płynącej z posłuszeństwa. Posłuszeństwa wobec anielskiej Inspiracji. Myśle, że to zazwyczaj wystarcza…

* * *

słyszysz

w źdźble dźwięku
zmaganie

to puls krwi
w asonansie lat
przenika ciało

z niezgłębionym
swoim źródłem

jesteśmy
w tej sytuacji