k.sz.@świat.pl

Wiersze Krzysztofa Szymoniaka to niemal wyłącznie teksty autotematyczne. Każdy z nich, nawet najdrobniejszy, chciałby być syntezą całego życia, każdy jest podsumowaniem czegoś lub rozliczeniem się z kimś lub czymś. Temu zamysłowi odpowiada na płaszczyźnie formalnej dążenie do czystego tonu i powagi stylu, do prostoty obrazowania, do oddania fundamentalnych dla człowieka uczuć i odczuć, takich jak miłość (lub jej brak), niespełnienie, przemijanie itp. Te typowe dla ludzkiej kondycji doznania mają w sobie duży ładunek dramatyzmu. Życie bohatera tomu wierszy Wszędzie, skąd wracałem poddane jest bowiem oddziaływaniu jakiejś siły fatalnej. Oto człowiek, który składa się z pustych miejsc po miłości, z głodów i niespełnień. Nie mogąc nasycić się światem i ziemskimi pokarmami, próbuje ułożyć się z tym, czego nie może posiąść. Układanie się z silniejszym od siebie zamienia się w rozpaczliwą walkę o zachowanie własnej autonomii i godności. Pozostaje wysyłanie maili z domeną świat.pl, ale czy świat jest właściwym adresatem poetyckich listów K. Szymoniaka? Chodzi o poziom abstrakcji. O niebezpieczeństwo mityzacji. Niech to pytanie pozostanie tutaj bez odpowiedzi. Niech szuka odpowiedzi u czytelników tomu Wszędzie, skąd wracałem.


Krzysztof Kuczkowski
Krzysztof Szymoniak urodził się w 1953 roku w Kępnie, absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Publikuje od roku 1977. Współzałożyciel, wraz z Krzysztofem Kuczkowskim, gnieźnieńskiej grupy poetyckiej "Drzewo". Jako wykładowca akademicki uczy dziennikarstwa, prawa prasowego i wiedzy o mediach w Instytucie Językoznawstwa UAM oraz w poznańskiej Wyższej Szkole Języków Obcych.
Opublikował niskonakładowe zbiorki wierszy: "Żony poetów" - 1985, "Oszustwo" - 1987, "Czarna rzeka" - 1990 oraz wspólnie z Krzysztofem Kuczkowskim tomik "Stado. Nasza mała metafizyka" - 1995. Jego wiersze trafiły do kilku antologii, w tym do zbioru "Świadectwo obecności" (Ostrów Wielkopolski, 1996) i  antologii poezji kontrkulturowej "Droga do Ashramu" (Bydgoszcz, 1998). W roku 2001, w Wydawnictwie Tygodnika Kępińskiego, ukazał się jego zbiór wierszy pt. "Martwa natura z człowiekiem". W 2005 ukazała się jego książka prozatorska pt. "Epizody".