Image
Pościel w paski, dyptyk, 2003 r. Akryl na tkaninie pościelowej

Marian Stępak

Ur. w 1957 r. w Koronowie, ukończył PLSP w Bydgoszczy, studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego w roku 1983. Od 1984 r. był asystentem w tejże pracowni. Od 1995 r. do teraz pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej. W latach 1991-1996 pracował w prywatnej Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej „Schola Posnaniensis” i w Liceum Rzemiosł Artystycznych w Poznaniu. W latach 2000-2002 zatrudniony na drugim etacie w Warsztacie Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu jako specjalista d.s. rewalidacji.
W roku 1991 zainicjował działalność galerii „Nad Wisłą”, która funkcjonuje do chwili obecnej, jednoosobowo zorganizował w niej ok. 120 wystaw. W 1992 r. został współzałożycielem Fundacji Praktyk Artystycznych „i...”, która m.in. zorganizowała kilkanaście dużych wystaw, tj.: Ogólnopolskie Spotkania Twórców i Wystawy Wielkanocne. Za tego typu działalność w roku 2000 został uhonorowany odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przyznaną przez Ministra Kultury.
Od 1994 jest konsultantem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Warszawie, prowadzi również plenery dla stypendystów tegoż Funduszu. W latach 1996-1999 był członkiem zespołu redakcyjnego Przeglądu Artystyczno – Literackiego, z którym to pismem współpracował przez prawie cały okres jego istnienia.
Jest autorem 41 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Brał udział w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Image
„Piramida III” z cyklu „Ziemia”, 2003 r. Złożona z 19-tu elementów na planie kwadratu, największy  190×190 cm, najmniejszy – 10×10 cm. Wysokośc obiektu: 170 cm. Elementy obite tkaninami pościelowymi o motywach zwierzęcych.