Tytuł prezentacji plastyczno-poetyckiej „Warunki zewnętrzne” stanowił hasło wywoławcze dla grupy 10 twórców:  Marzeny Balewskiej, Grzegorza Bednarskiego, Krzysztofa Grzechowiaka, Jana Kaji, Ewy Kuczkowskiej, Krzysztofa Kuczkowskiego, Bogusława Kurasia, Aleksandry Simińskiej, Jacka Solińskiego i Krzysztofa Szymoniaka – autorów tego przedsięwzięcia. Sięgająca jeszcze lat 70. przyjaźń łącząca twórców zdarzenia zarysowała wspólny rodowód wartości etycznych i estetycznych stając się punktem wyjścia do rozważań i konfrontacji indywidualnych dokonań i przemyśleń. Ideą przewodnią  uczestniczących w tym spotkaniu poetów i malarzy jest refleksja o charakterze ogólnym na temat znaczenia obecności, miejsca, czasu i pamięci.

Jacek Soliński

* * *

Krzysztof Grzechowiak ur. w 1955 we Wrześni. Poeta, krytyk literacki. Debiutował w 1980. w Radarze. Publikowai w Nurcie, Okolicach, Tytule i prasie codziennej. Jego wiersze znalazły się w almanachu młodej poezji wielkopolskiej Przedpole (1986). Wydał tomiki poezji: Wersja Ostateczna (1986), Opis Walki (1989), Regalia (2005). W latach 80. związany z NGP Drzewo. Laureat wielu nagród m.in. nagrody głównej w konkursie poetyckim im. A. i St. Babińskich Poznań (1990)

* * *
Mieliśmy mówić o rzeczach ostatecznych
Nie o gramatyce
Reguły życia objęte tajemnicą
Mgła nad wodami
Głos który z obłoku
Spływał jak złoty deszcz
Na promienne czoła
Nasza młodość jest wieczna
Bo jeśli zaklinam
Ten kamień w drobnej piąstce
Muszę wierzyć
Że trwamy na łodydze światła
Nieskończenie dłużej
Niż błysk obłoku
Na chmurnym niebie
Jaskółki kreślą na krzyż
Czarnym ostrzem skrzydeł
Świetliste wody poranka
W nich moja twarz odbita
Jest znowu bez skazy
Jak lustro w którym
Po skończonym obrocie ziemi
Spotykają się nasze
Śmiertelne cienie

Krzysztof Grzechowiak

Image
Jacek Soliński, Warunki zewnętrzne, linoryt, 44×28 cm, XII 2005

* * *

Ewa Kuczkowska ur. w 1957 r. w Sopocie. Swoje działania twórcze rozpoczęła od poezji. Pod nazwiskiem Ewa Cecylia Laskowska opublikowała dwa tomiki wierszy. W 1994 r. znajomość z Rolandem Toporem zaowocowała pierwszymi próbami przekładów drukowanymi w Dialogu oraz gdańskim wydawnictwie L&L i słowo/obraz/terytoria. Opublikowano tu 13 książek z jej tłumaczeniami m.in. Najpiękniejsza para piersi na świecie, Trzy dramaty paniczne, Pamiętnik starego pierdoły, Portret Suzanne, Święta księga cholernego Proutto, Dziennik Paniczny, Bitwy i  Hotel Palace. W 1998 r. otrzymała Nagrodę Literacką Wojewody Gdańskiego. Jest też współzałożycielem i kierownikiem artystycznym „Teatru przy stole”, który działa w Sopocie od 2000 r. W grudniu 2003 r. za tekst słuchowiska Przewoźnik otrzymała nagrodę specjalną „Veritatis Splendor” w konkursie ogłoszonym przez Redakcję Programów Katolickich i Teatr Polskiego Radia. PR zrealizowało jej dwa słuchowiska teatralne Rycerz i Przewoźnik. Jest też autorką pieśni o tematyce religijnej (autorskie słowa i muzyka).

ZUZA:
Nie zbliżaj się do mnie!
MYŚLIWY:
Jak chcesz. To może sobie usiądę?… Lubię być w lesie. Czy wiesz, że liście drzew pochłaniają trujące wyziewy, a oddają czyste powietrze? Przewoźnik mi o tym powiedział. To mnie zachwyca. Ciebie nie?… I do tego potrzebne jest słońce. Światło jest niezbędne, żeby bez szkody mogły przyjąć w siebie truciznę…
(fragment słuchowiska radiowego)

Ewa Kuczkowska

* * *

Krzysztof Kuczkowski ur. w 1955 r. w Gnieźnie. Poeta, autor szkiców, recenzji literackich i muzycznych. Od 1981 r. mieszka w Sopocie. W 1993 r. założył pismo literackie Topos, którym kieruje do dzisiaj. Jeden z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego. W 1996 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu za wybitne zasługi w dziedzinie kultury Sopocka Muza. Opublikował tomiki wierszy: Prognoza pogody (1980), Pornografia (1981), Ciało, cień (1989), Trawa na dachu (1992), Widok z dachu (1994), Stado (1995), Anioł i góra (1996), Niebo w grudniu (1997), Wieża widokowa (1998), Tlen (2003).

Anioł Gaudiego

Przejrzysty jest anioł,
przeczysty jest,
wybłyszczony piaskiem
katalońskiej równiny,
wygładzony szorstkimi stopami
wieśniaków uprawiających
oliwne gaje i winnice.

Mocny jest anioł
jak nasączony oliwą powróz
i sznur pasterski opasujący
nad Barceloną głęboki błękit obłoków.

Mocną ręką poprowadził pilastry,
łuki i niebieskie wsporniki,
ustanowił formę i kształt,
ruch i światło,

zaś najważniejsze z nich
jest światło.

Krzysztof Kuczkowski

* * *

Image
Jan Kaja, Pomoc Cyrenejczyka, akryl na płótnie, 130×100 cm, 2005

* * *

Krzysztof Szymoniak urodził się w 1953 roku w Kępnie, absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Publikuje od roku 1977. Współzałożyciel, wraz z Krzysztofem Kuczkowskim, gnieźnieńskiej grupy poetyckiej "Drzewo". Jako wykładowca akademicki uczy dziennikarstwa, prawa prasowego i wiedzy o mediach w Instytucie Językoznawstwa UAM oraz w poznańskiej Wyższej Szkole Języków Obcych.
Opublikował niskonakładowe zbiorki wierszy: "Żony poetów" - 1985, "Oszustwo" - 1987, "Czarna rzeka" - 1990 oraz wspólnie z Krzysztofem Kuczkowskim tomik "Stado. Nasza mała metafizyka" - 1995. Jego wiersze trafiły do kilku antologii, w tym do zbioru "Świadectwo obecności" (Ostrów Wielkopolski, 1996) i  antologii poezji kontrkulturowej "Droga do Ashramu" (Bydgoszcz, 1998). W roku 2001, w Wydawnictwie Tygodnika Kępińskiego, ukazał się jego zbiór wierszy pt. "Martwa natura z człowiekiem". W 2005 ukazała się jego książka prozatorska pt. "Epizody".

Y

kobieta o antycznym imieniu
napisała do mnie list:
gdy żyłeś już będąc małym chłopcem

mnie jeszcze w ogóle nie było
ani małej ani średniej ani mądrej
ani ładnej ani brzydkiej
a świat już wtedy istniał i ty byłeś w nim

i zbierałeś motyle i suszyłeś je
dla nas je łapałeś dla tych co przyszli
po tobie żeby wiedzieli że świat na nich

się szykował a gdy był już gotów
wychynęliśmy z nicości i teraz czytamy
książkę o czasach gdy nas nie było

Krzysztof Szymoniak

* * *

Marzena Balewska ur. 1955 w Aleksandrowie Kujawskim. Absolwentka PLSP w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie . Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. J. Joniaka w 1981 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Uczy malarstwa i rysunku w PLSP w Krakowie. Autorka  16 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraji i zagranicą. Prace jej znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Image
Marzena Balewska, z cyklu Zuzanna w kąpieli, akryl na płótnie, 70×90 cm, 1999/2000

Grzegorz Bednarski ur. w 1954 r. w Bydgoszczy. Absolwent PLSP w Bydgoszczy. W latach  1975-1980 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. J. Szancenbacha w 1980 r. Od 1980 r. pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, obecnie jako profesor prowadzi tam pracownie malarstwa. W latach 1981-1990  brał udział w Ruchu Kultury Niezależnej. Przygotował kilkadziesiąt indywidualnych wystaw  malarstwa i rysunku. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Image
Grzegorz Bednarski, Mojżesz przy krzaku gorejącym – Bóg przemawia do Izraelu z cyklu Personifikacje, olej na płótnie, 74×90 cm, 1999/2002

Bogusław Kuraś ur. W 1955 r. Absolwent PLSP w Bydgoszczy. Studia malarskie na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w PWSSP w Poznaniu w pracowniach: prof. Z. Wasilkowskiego, prof. T. Brzozowskiego i prof. N. Skupniewicza; dyplom z malarstwa w 1980 r. Autor 5 wystaw indywidualnych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i zagranicznych. Stypendysta MKiSz w 1983 r. i Wojewody Bydgoskiego w 1988 r. Zajmuje się edukacją młodzieży, uczy rysunku i malarstwa w PLSP w Bydgoszczy. Obrazy w zbiorach muzealnych w kraju i w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Od 2004 r. prowadzi Galerię Sztuki „Trakt” w Bydgoszczy.

Image
Bogusław Kuraś, Kameleony, olej na płótnie, 120×100 cm, 2003

Aleksandra Simińska ur. w 1962 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Janusza Karczmarskiego w 1988 r. W latach 1989-1993 pracowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od października 2000 r. Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mieszka w Bydgoszczy. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest autorką kilku cykli malarskich, m.in. Pejzaż podwójny, Rozmowy z innymi malarzami, Wyspy, Wnętrza z pudłem. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczka kilkudziesięciu zbiorowych.

Image
Aleksandra Simińska, Bachantka i łuczniczka, olej, płótno, 190×110 cm, 2006