Image

Grzegorz Kargól ur. w 1966 r. Fotografią zajmuje się od ponad dwudziestu lat, w tym od dziesięciu lat zawodowo. Współpracuje z wieloma wydawnictwami w całej Polsce, dla których wykonuje zdjęcia krajobrazowe i reklamowe. Uprawia także fotografię reportażową i artystyczną. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych. Brał również udział w wystawach zbiorowych.

Image

***

W fotografii fascynuje mnie szczególnie kreacja. Staram się wyodrębniać z zastanej rzeczywistości, z chaotycznego otoczenia fragmenty, w których odnajduję harmonię, rytm, piękno i nastrój. Motywem mogą być przedmioty i przestrzenie naznaczone upływem czasu, jakąś szpetotą, niejednokrotnie powszedniością, czasem wręcz banalne. Nie stają się jednak dla mnie pretekstem do epatowania brzydotą. Sprawdza się tu pewna zasada, mianowicie: zalążek piękna kryje w sobie każda istota i każda rzecz, każde ogniwo rzeczywistości. W tym momencie fotografia staje się dotykaniem jakiegoś innego wymiaru. Z miejsc niepozornych wyłania się tajemnica. Moje własne zadumanie nad światem.
Fotografując oczywiście opowiadam o sobie, odsłaniam własną perspektywę widzenia, własny obszar fascynacji.

Grzegorz Kargól

Image