Krzysztof Kunca
ur. w 1962 r. Absolwent PLSP w Bydgoszczy. Studiował w ASP w Krakowie w latach 1982-1987 oraz w okresie 1989-1991 w pracowni Jerzego Nowosielskiego, uzyskując dyplom z zakresu malarstwa. W latach 1983-1984 był współzałożycielem i uczestnikiem twórczych działań neoromantycznej grupy malarskiej Książę Józef (Kraków). Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych. Swoje prace prezentuje głównie w Galerii Autorskiej w Bydgoszczy.

Image
Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, olej na płótnie, 2004

(…) Krzysztof Kunca jest twórcą czującym głęboki, emocjonalny związek z malarstwem bizantyjskim. Równie inspirujące są dla niego kluczowe wydarzenia w sztuce naszego stulecia. Zapewne nie bez znaczenia pozostaje czas studiów spędzonych w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Fascynacja ikoną ma jednak u Krzysztofa charakter przeżycia, które nie wpływa w sposób bezpośredni - formalny na jego dokonania. (…) Natomiast przeżycie duchowe związane z kontemplacyjnym charakterem aktu twórczego zdaje się być właśnie tym elementem wiążącym autora z tradycją ikony. (…) Malarz widzi rzeczywistość jako świat natury w letargu, jako świat pielgrzymujący do Boga, który ma zmartwychwstać. Poszukuje nowego - współczesnego wizerunku sacrum, wyłaniającego się z codziennego obrazu profanum. (…) Artysta (…) dotkliwie odczuwając skutki wszechobecnego relatywizmu, pragnie widzieć i "widzi" normalność świata tylko u jego źródła. Krzysztof poprzez malarstwo chce ocalać obraz tego, co w codziennym zwyczajnym życiu staje się niepojęte, to znaczy czyste i święte. (…)

Jacek Soliński