22 kwietnia 2005, godz. 18
Otwarcie wystawy fotografii Bogdana Dąbrowskiego pt. Podwórka

Dąbrowski

Bogdan Dąbrowski
ur. w 1946 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Uprawia fotografię. Wykonuje zdjęcia (głównie w plenerze) rejestrujące ślady przeszłości. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, część z nich m.in.: Galeria Pamięci (1979), Odgrodzenie (1981) - prezentowane były w plenerze. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Od niedawna w nurcie jego zainteresowań znalazła się fotografia krajoznawcza. Efektem są liczne publikacje w albumach i folderach o Bydgoszczy i regionie. Zajmuje się edukacją fotograficzną.

***

Bogdan Dąbrowski jest fotografikiem wszechstronnym. Ukończone studia filozoficzno-historyczne znakomicie uzasadniają nurt jego twórczych zainteresowań, w których dominują szeroko pojęte nauki społeczne, historyczne aspekty życia człowieka oraz umiłowanie pejzażu. W pierwszym okresie swojej działalności w sposób zakamuflowany, metaforyczny wypowiadał się przeciwko przejawom braku szacunku do przeszłości i narzucanym modelom zachowań. Ekspozycja Galeria Pamięci (1 XI 1979 r.) zrealizowana, wespół z A. Maźcem, na bydgoskim cmentarzu Starofarnym, była artystycznym protestem przeciwko sposobowi likwidacji części zabytkowych grobowców i murów. W podobnym nurcie pozostawały kolejne indywidualne wystawy Odgrodzenie i Płoty z przełomu lat 1981-83, które były próbami odwzorowania językiem estetycznym odniesień do struktury społeczeństwa polskiego czasów stanu wojennego. (…)
W późniejszych realizacjach Dąbrowski chętnie fotografował ślady przeszłości dawnej polsko-niemiecko-żydowskiej społeczności, pokazując zdewastowane cmentarze katolickie, ewangelickie i żydowskie. (…)
Znając choćby niewielki wycinek twórczości Bogdana trudno nie zauważyć, że to właśnie podróżowanie stało się domeną działalności zawodowej i artystycznej, w której przez lata 90. z wielką wrażliwością i wyczuciem utrwalał przeszłość i współczesność bądź to polskiej prowincji, bądź ciekawych miast, czy też oddawał hołd swym krainom sentymentalnym.

Aleksandra Suchecka