Krzysztof Sochoń
Boski poranek
Wiersze, wstęp i wiersze dedykowane bratu ks. Jan Sochoń, linoryty Jacek Soliński
2019