Erik Jönsson Dahlbergh
Ryciny z kolekcji Pawła Łukowicza
Katalog wystawy
2018