Mieczysław Franaszek
Trzy podróże
Zbiór pocztówek z fotografiami
2018