Wiesław Trzeciakowski
Cały mój człowiek, wybór wierszy
Posłowie Jarosław Jakubowski
2017