Wojciech Nadratowski
Bydgoskie retrospekcje
Zbiór pocztówek z obrazami
2017