Bronisław Zygfryd Nowicki
Motyw przemijania, grafika
Katalog wystawy
2016