Maciej Kulczyński
Bezdomność, fotografia
Ks. Maciej Kulczyński, katalog wystawy
2015