Jacek Soliński
Aniołowie teologów
Zbiór pocztówek z obrazami, obrazy do tekstów: ks. Lecha Bilickiego, ks. Witolda Broniewskiego, ks. Czesława Krolla, ks. Franciszka Kameckiego, ks. Macieja Kulczyńskiego, ks. Bonifacego Miązka, ks. Henryka Michalskiego, ks. Wacława Oszajcy, ks. Janusza Pasierba, ks. Marcina Puziaka, ks. ks. Antoniego Siemianowskiego, ks. Jana Sochonia, ks. Jana Twardowskiego ks. Piotra Włoczyka i ks. Stanisława Zimniaka
2013