Wojciech Banach
Rondo Bydgoszcz, wiersze miejskie z lat 1975-2012
2012