Anna Kluza
Przybliżenia i oddalenia, rzeźba i malarstwo
Katalog wystawy
2012