Jacek Soliński
Aniołowie podróżników
Zbiór pocztówek z obrazami, obrazy do tekstów Wojciecha Banacha, ks. Witolda Broniewskiego, Gizeli Chmielewskiej, Lenki Daňhelovej, Mieczysława Franaszka, Leszka Goldyszewicza, Jarosława Jakubowskiego, Gracjana Kaji, ks. Franciszka Kameckiego, Marcina Lewandowskiego, Małgorzaty Maniszewskiej, Tomasza Młyńskiego, Macieja Rewakowicza, Piotra Siemaszki, ks. Antoniego Siemianowskiego, ks. Jana Sochonia, Pawła Szydły, Ewy Szymborkiej, Michała Tabaczyńskiego, Henryka Wańka i Philippa Faure
2011