Wojciech Nadratwowski
Odległe i obecne – obrazy
Katalog wystawy
2011