Jan Kaja, Jacek Soliński
Jerzy Riegel. Bydgoszcz Jerzego Riegla i poetów
Teksty Wojciecha Banacha, Mirona Białoszewskiego, Gizeli Chmielewskiej, Krzysztofa Derdowskiego, Wojciecha Gawłowskiego, Krzysztofa Grzechowiaka, Kazimierza Hoffmana, Jarosława Jakubowskiego, ks. Franciszka Kameckiego, Krzysztofa Kuczkowskiego, Roberta Mielhorskiego, Ryszarda Milczewskiego-Bruno, Krzysztofa Nowickiego, Zdzisława Prussa, Zbigniewa Raszewskiego, Jerzego Rochowiaka, Piotra Siemaszki, Marka Kazimierza Siwca, jacka Solińskiego, Hanny Strychalskiej, Jerzego Sulimy-Kamińskiego, Krzysztofa Szymoniaka, Michała Tabaczyńskiego, Jana Wacha i Henryka Wańka, wybór i opracowanie Jan Kaja, Jacek Soliński
2011

Album zawiera 214 reprodukcji prac artysty, szczegółowy biogram, kalendarium twórczości, zdjęcia dokumentujące życie prywatne.

Teksty Wojciecha Banacha, Mirona Białoszewskiego, Gizeli Chmielewskiej, Krzysztofa Derdowskiego, Wojciecha Gawłowskiego, Krzysztofa Grzechowiaka, Kazimierza Hoffmana, Jarosława Jakubowskiego, Franciszka Kameckiego, Krzysztofa Kuczkowskiego, Roberta Mielhorskiego, Ryszarda Milczewskiego-Bruno, Krzysztofa Nowickiego, Zdzisława Prussa, Zbigniewa Raszewskiego, Jerzego Rochowiaka, Piotra Siemaszki, Marka Kazimierza Siwca, Jacka Solińskiego, Hanny Strychalskiej, Jerzego Sulimy-Kamińskiego, Krzysztofa Szymoniaka, Michała Tabaczyńskiego, Jana Wacha, Henryka Wańka). 144 strony.