Liliana Kużdowicz
Cisza kolorów – malarstwo
Katalog wystawy
2010