Leszek Goldyszewicz
Pomyślę o tym jutro, malarstwo
Katalog wystawy
2007