Krystyna Berndt
Odchodząca Europa. Białostocczyzna
Fotografie katalog wystawy
2006