Jan Kaja, Jacek Soliński
Kazimierz Drejas. Dwoistość i jedność, malarstwo i rysunek
Wybór i opracowanie Jan Kaja, Jacek Soliński
2005

Album zawiera 192 reprodukcje prac artysty, szczegółowy biogram, kalendarium twórczości, zdjęcia dokumentujące życie prywatne oraz teksty: Łukasza Płotkowskiego, Haliny Hyczewskiej, Ewy Urbańskiej, Piotra Siemaszki, Kazimierza Drejasa i Jacka Solińskiego.

96 stron.