Jacek Soliński
Aniołowie kolejnych dni, obrazy
Katalog wystawy
2005