Jan Kaja, Jacek Soliński
Irena Kużdowicz. Pora życia, malarstwo i rysunek
Wybór i opracowanie Jan Kaja, Jacek Soliński
2004

Album zawiera 232 reprodukcje prac artystki, szczegółowy biogram, kalendarium twórczości, zdjęcia dokumentujące życie prywatne oraz teksty: Piotra Siemaszki, Mieczysława Kiliana, Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej, Łukasza Płotkowskiego, Kazimierza Jułgi, Jacka Solińskiego i Ewy Urbańskiej. 88 stron.