Andrzej Grzyb
Szare kamyki. Wiersze i małe prozy
Piotr Siemaszko wstęp, Wojciech Nadratowski obrazy
1998