Horst Bienek
Czas po temu
Wiersze Horst Bienek, przekład Andrzej Pańta
1987