Leopold Buczkowski
Na nowo i poniekąd inaczej, fragmenty „prozy żywej” rysunki i teksty
Wypowiedzi: Henryk Bereza, Andrzej Falkiewicz, Michał Głowiński, Andrzej Pańta, Stanisław Piskor, Jerzy Pluta, Zygmunt Trziszka
1985