Ryszard Milczewski-Bruno
Bruniana wiersze, rysunki
Opracowanie Jerzy Pluta
1985