Ryszard Milczewski-Bruno
17 V 79
Listy do Jerzego Szatkowskiego, opracowanie Jerzy Szatkowski
1984