Małgorzata Grajewska
Obecność, prawie czułość
2021