Symetria głębi
X 2019
technika: linoryt
wymiary (cm): 27,5 × 50,4