Rytm wahań
I–III 2015
technika: linoryt
wymiary (cm): 31,5 × 48,5