Poranny przelot
VIII–I 2014
technika: linoryt
wymiary (cm): 27,8 × 49,0