Optyczna prognoza
VII 2014
technika: linoryt
wymiary (cm): 29,0 × 49,3