Odległość rzutu kamieniem – wersja II
2002, II 2010
technika: linoryt
wymiary (cm): 26,8 × 45,5