Poza teraźniejszość II
1991, II 2006
technika: linoryt
wymiary (cm): 23,9 × 41,0