Napięta chwila
VI 2005
technika: linoryt
wymiary (cm): 28,9 × 46,8